Angličtina pro děti I (od 5–10 let)

Tento kurz je určen jak pro úplné začátečníky, tak i pro děti, které už se s angličtinou setkaly.
Cílem kurzu je vytvořit si kladný vztah k cizímu jazyku a osvojit si jednotlivé výrazy a vazby v jednoduchých konverzačních situacích. Děti se učí za pomoci her, písniček a říkanek, které je baví.
Pro výuku používáme velmi kvalitní učebnici Get Set Go z nakladatelství Oxford, která je k zakoupení přímo v JŠ Rolnička.

Angličtina pro děti II (od 11–15 let)

Tento kurz je určen pro děti na druhém stupni ZŠ.
Cílem kurzu je naučit děti:

 • vnímat angličtinu jako komunikační prostředek, který jim obohatí život
 • používat angličtinu bez obav, že udělají chybu
 • mluvit anglicky s přirozeným sebevědomím
 • prohloubit znalosti získané ve škole
 • upevnit základy v dětském věku a získat náskok pro budoucnost

Principy výuky:

 • hodiny jsou vedeny v angličtině
 • lekce mají interaktivní charakter a rozvíjí současně všechny jazykové dovednosti – mluvení, psaní, poslech i porozumění
 • používáme moderní vyučovací metody
 • aktivní zapojení studentů do hodin a maximum konverzace
 • náplň hodin upravujeme podle aktuálních potřeb studentů

Pro výuku používáme velmi kvalitní učebnici More z nakladatelství Cambridge, která je k zakoupení přímo v JŠ Rolnička.

Španělština pro děti I (od 5–10 let)

Tento kurz je určen jak pro úplné začátečníky, tak i pro děti, které už se se španělštinou setkaly.
Cílem kurzu je:

 • vytvořit si kladný vztah k cizímu jazyku
 • zvýšit jazykovou úroveň Vašich dětí
 • upevnit základy v dětském věku a získat náskok pro budoucnost

Principy výuky:

 • hodiny jsou vedeny částečně ve španělštině
 • lekce jsou dynamické a styl výuky přizpůsobený dětem – hry, slovní zásoba, tempo
 • používáme moderní učební materiály a postupy
 • aktivní zapojení dětí

Pro výuku používáme velmi kvalitní učebnici Colega z nakladatelství Edelsa, která je k zakoupení přímo v JŠ Rolnička.

Španělština pro děti II (od 11–15 let)

Tento kurz je určen pro děti na druhém stupni ZŠ. Kurz je jak pro úplné začátečníky, tak i pro děti, které už se se španělštinou setkaly.
Cílem kurzu je naučit děti:

 • vnímat španělštinu jako komunikační prostředek, který jim obohatí život
 • používat španělštinu bez obav, že udělají chybu
 • mluvit španělsky s přirozeným sebevědomím
 • upevnit základy v dětském věku a získat náskok pro budoucnost

Principy výuky:

 • hodiny jsou vedeny částečně ve španělštině
 • lekce jsou dynamické a rozvíjí současně všechny jazykové dovednosti – mluvení, psaní, poslech i porozumění
 • používáme moderní vyučovací metody
 • náplň hodin upravujeme podle aktuálních potřeb studentů

Pro výuku používáme velmi kvalitní učebnici Chicos chicas z nakladatelství Edelsa, která je k zakoupení přímo v JŠ Rolnička.

Děti budou na základě rozřazovacího testu popř. ústního pohovoru rozděleny do skupin podle stupně pokročilosti.

Na přesném čase, kdy skupina bude výuku mít, se domluvíme po rozřazení do skupin.

Individuální a skupinová výuka španělštiny

Rolnička kromě kurzů pro děti dále nabízí individuální a skupinové kurzy španělštiny pro všechny věkové kategorie a úrovně pokročilosti. Na základě dohody jsme ochotni otevřít kurz v čase a frekvenci dle Vašich požadavků.