Mgr. Eva Nováková

Eva Nováková

Vzdělání:

  • obory Španělský jazyk a literatura a Učitelství španělského jazyka a literatury pro střední školy na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně

Stáže:

  • studijní pobyt Erasmus na univerzitě v La Coruña (Španělsko)
  • asistentský pobyt Comenius na střední odborné škole Omnia v Espoo (Finsko) - výuka španělského a anglického jazyka
  • studentská expedice do Peru - výuka španělštiny pro děti žijící v odlehlých oblastech peruánských And

Praxe:

  • výuka angličtiny v kurzech pro děti a teenagery v JŠ Rybička v Praze
  • výuka španělštiny na Obchodní akademii Hovorčovická v Praze, v kurzech různých věkových kategorií a různých úrovní pokročilosti v Jazykových školách Vika, Amigas a A SCHOOL v Brně, dále pak v Kulturním zařízení města Boskovice a v kroužku španělštiny na ZŠ Boskovice, nám. 9.května (Zelená)
  • praxe ve španělské mateřské škole Mi Casita v Helsinkách
  • účast na tvorbě učebnice španělštiny pro ZŠ v rámci předmětu Příprava alternativních didaktických materiálů na FFMU
  • tvorba maturitních úloh ze španělštiny pro SCIO