Jazyková škola Rolnička vznikla na základě letitých zkušeností lektorky s výukou jazyků. Cílem je rozšířit ranou výuku jazyků tak, aby si děti vytvářely k cizím jazykům kladný vztah a nebály se je používat. Hravá forma výuky, zapojení různých zábavných prvků jako např. písniček, pohádek, říkanek apod. je odrazovým můstkem k dosažení tohoto cíle. Děti se na rozdíl od dospělých učí cizí jazyk velmi snadno a neuvěřitelně rychlým tempem jakoby to byl jejich mateřský jazyk. Učí se přirozenou formou, naslouchají mluvčímu a napodobují ho. Byla by škoda nevyužít této schopnosti, kterou jistě i Vaše děti mají.

Rolnička se specializuje na výuku angličtiny a španělštiny. Kurzy jsou určeny pro děti od 5–15 let. Výuka probíhá v malých skupinkách po 4–8 dětech 1x týdně po 60 min.

Proč tak brzy?

Časy, kdy se děti učily cizí jazyk od páté třídy, už jsou dávno za námi. Odborníci se shodují na tom, že čím dříve se dítě začne cizí jazyk učit, tím větší má šanci si ho plně osvojit. V raném věku se dokonale učí jeho přízvuk a to proto, že se kolem sedmého roka života vytváří velká většina nervových spojení. Cílem je napodobit pomocí her, říkanek a dalších vícesmyslových aktivit přirozené osvojování mateřského jazyka. Děti pak nevnímají cílový jazyk jako cizí jazyk, nýbrž jako druhý mateřský. Pro výuku dětí je klíčové časté opakování aktivit, které pomáhá dobře si pamatovat nová slova. Stejně tak důležité je činnosti střídat, aby se udržela pozornost dětí. V Jazykové škole Rolnička si Vaše dítě vytvoří kladný vztah k cizím jazykům a bude se učit s radostí.

Proč výuka angličtiny?

Asi není třeba zdůrazňovat, že se v dnešní době bez anglického jazyka neobejdeme. Je to jazyk „number one“ a jeho znalost zkrátka k dnešnímu člověku patří. Angličtina je a bude nejpoužívanějším evropským jazykem. Učit se tento jazyk je investice do naší budoucnosti, která se nám určitě mnohonásobně vrátí.

Proč výuka španělštiny?

Španělština je v současné době velmi populární jazyk. Také je stále žádanější ve výuce na školách a mezi rodiči, kteří vědí, že „s angličtinou a španělštinou se dá projít celým světem“. Španělština zaznamenává celosvětový vzestup, plní v současnosti funkci druhého světového jazyka, v těsném závěsu za angličtinou. Navíc španělština je jazykem zemí s tisíciletou kulturou a historií a rodnou řečí nesmírného množství světově významných osobností. Je pracovním jazykem ve všech mezinárodních organizacích a po angličtině je druhým nejpoužívanějším jazykem sdělovacích prostředků na internetu.